KHÁCH HÀNG: CÔNG TY YOUR HAPPINESS

LĨNH VỰC: TỔ CHỨC, TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI

SẢN PHẨM: THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU (LOGO, NAMECARD, CÁC ẤN PHẨM QUẢNG CÁO)