KHÁCH HÀNG: NHÀ MAY MINH QUANG BESPOKE

WEBSITE: MINHQUANGBESPOKE.COM

LĨNH VỰC: MAY MẶC SANG TRỌNG, CAO CẤP, COMPLE, VESTON, BESPOKE SUIT